கொலு படிகள்


கொலு படிகள் அமைக்கும் முறை: கொலுபடிகளை மூன்று, ஐந்து, ஏழு, ஒன்பது என்ற ஒற்றைப்படை வரிசையில் அமைக்கவேண்டும். படிக்கட்டுகளில் வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிற துணிகளை விரித்து வைக்க வேண்டும். முதல் படிக்கட்டில் கலசத்தை வைக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் அம்பிகையை ஒவ்வொரு விதத்தில் அலங்காரங்கள் செய்து நவரத்தின மாலைகள் மற்றும் மலர் மாலைகள் சூட்டி வழிபட வேண்டும். அதுபோல் பராசக்தியை(ஆதிசக்தியை) ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருவிதமாக அலங்கரித்துக் கொண்டாட வேண்டும். நைவேத்தியப் பொருட்களான வெண்பொங்கல், சர்க்கரைப் பொங்கல், சுண்டல், கடலை, பொறி, தேங்காய், பழங்கள் போன்றவற்றை வைத்து வழிபட வேண்டும். கொலுவைக்கும் பொழுது முதல் படியில் ஓரறிவு கொண்டவைகளான புல், பூண்டு, செடி, கொடி, தாவர வகைகளை வைக்க வேண்டும். இரண்டாவது படியில் இரண்டு அறிவு கொண்ட பிராணிகளின் பொம்மைகள், சிப்பி, சங்கு போன்றவற்றை இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும். மூன்றாவதுபடியில் மூன்றறிவு கொண்ட எறும்பு, கரையான் பொம்மைகளை வரிசையாக வைக்கவேண்டும். நான்காவது படியில் நான்கு அறிவுகொண்ட உயிரினங்களான நண்டு, வண்டு போன்ற ஜீவராசிகளின் பொம்மைகள், ஐந்தாவது படியில் ஐந்தறிவு கொண்ட விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் போன்றவற்றின் பொம்மைகள், ஆறாவது படியில் ஆறறிவு கொண்ட மனித பொம்மைகள் மற்றும் நாட்டிற்காக உழைத்த தலைவர்களின் பொம்மைகள், ஏழாவது படியில் மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட மகான்களின் பொம்மைகளை இடம்பெறச் செய்யவேண்டும். எட்டாவது படியில் தேவர்களின் உருவங்கள், தெய்வங்கள், நவக்கிரகங்களின் பொம்மைகளை வரிசையாக வைக்க வேண்டும். ஒன்பதாவது படியில் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய மும்மூர்த்திகளையும் அவர்களின் துணைவியர்களான சரஸ்வதி, லட்சுமி, துர்க்கை ஆகிய மூவரின் உருவங்களையும் வைக்க வேண்டும். இதற்கெல்லாம் நடு நாயகமாக கொலு பீடத்தில் விநாயகப் பெருமானையும், ஆதிபராசக்தியையும் வரிசையாக வைத்து வழிபட வேண்டும். படிப்படியாக முன்னேறப் படிகளிலே கொலுவைத்து வழிபடவேண்டும். இந்த “நவராத்திரி” விரத வழிபாட்டினால் நல்ல வாழ்க்கை அமையும். வெற்றியும், செல்வமும் வீடு தேடி வரும்.