சதுரகிரி

சதுரகிரி மலை அடிவாரத்திலுள்ள கோட்டையூரில் பிறந்தவன் பச்சைமால்.இவன் பசுக்களை மேய்த்து பிழை.....

Read More

தஞ்சைப் பிரகதீசுவரர் கோயில்

தஞ்சைப் பிரகதீசுவரர் கோயில் என்றும் தஞ்சைப் பெரிய கோயில் அல்லது தஞ்சைப் பெருவுடையார் கோயி.....

Read More